Samenwerking Print E-mail

Vanuit twee bedrijven, verenigd in één kantoor werken Semke de Haan en René Oostveen van De Haan Accountancy en Admiac Administratie-Consultancy. De werkzaamheden van het tweetal vullen elkaar, met een kleine overlap, uitstekend aan. Vandaar dat zij enkele jaren geleden de keuze maakten om gezamenlijk verder te gaan. Van het cijfermatige controlewerk van De Haan tot de uitgebreide administratieve werkzaamheden van Oostveen.

Image

René Oostveen en Semke de Haan

Registreren, rapporteren én adviseren

Door hun kennis te combineren bestrijkt de administratieve dienstverlening van De Haan en Oostveen een groot gebied. Niet alleen het opmaken en controleren van jaarrekeningen, het verzorgen van financiële en salarisadministraties, het doen van aangiften omzet- en inkomstenbelasting, maar ook advies over de bedrijfsvoering. Het tweetal richt zich voornamelijk op het midden- en kleinbedrijf en heeft daar inmiddels een grote klantenschare weten te verzamelen.

Ambities

Doordat ze hun eigen kosten binnen de perken houden, blijven hun facturen van bescheiden formaat, benadrukt het duo. Verwacht niet dat ze in driedelig maatpak hun klanten te woord staan, verwacht ook geen receptioniste, koffiejuffrouw of vierkoppig secretaressecorps. “Weinig overhead en redelijke tarieven, het gaat ons om de kwaliteit van het werk”, vertelt Oostveen. “We zijn open over de tarieven die we hanteren, die bepalen we natuurlijk van tevoren en de klant krijgt altijd een opdrachtbevestiging.” Mocht extra advies nodig zijn, dan maken De Haan en Oostveen gebruik van de kennis van brancheorganisatie Extendum of de adviezen van een fiscalist. De Haan: “We werken niet internationaal, dus we hoeven ons ook niet aan te sluiten bij allerlei internationale netwerken.”

De klantenkring is gevarieerd. “Restaurants, textiel-, schilders-, metaal- en autobedrijven, fotografen; noem maar op.” Hoewel de twee zeker ambities hebben en hun kantoor graag zien groeien, hoeft dat geen gigantische organisatie te worden: “We zoeken wel goede opdrachtgevers maar eventuele groei van ons kantoor willen we beperken, tien werknemers is voldoende.” Door de verschillende opdrachtgevers en specialiteiten van De Haan en Oostveen blijft hun werk aangenaam afwisselend. De Haan: “Ieder heeft zijn eigen kennis. Ik controleer en verzorg de interne en externe financiële verslaggeving van een onderneming.” Oostveen vult aan: “Buiten het administratieve werk verstrek ik bedrijfseconomisch advies zodat de klant de financiële administratie van zijn bedrijf op de juiste manier ‘kan inrichten’.”

Saai vinden beiden het werk zeker niet. De Haan: “Het is toch een uitdaging om oplossingen te verzinnen voor klanten waardoor het bedrijfsresultaat verbetert. Je wordt onderdeel van het bedrijf en denkt mee als je dingen verkeerd ziet gaan.” Niet alleen registreren, eveneens adviseren. Oostveen: “We helpen ook starters. We willen die groep niet laten ‘zwemmen’ omdat er zoveel op ze afkomt, terwijl ze net hun zekerheden hebben ingeruild voor onzekerheden. ‘Waarom ben ik hier aan begonnen?’ vragen sommigen zich dan af.”